Od zarania dziejów, kiedy tylko ludzie w naszej szerokości geograficznej nauczyli się tworzyć pierwsze schronienia, używali do tego drewna. Drewno jako podstawowy budulec przez wieki towarzyszył człowiekowi, jeszcze nasi dziadkowie wychowali się w drewnianych chatach. Z czasem budowa domów drewnianych została zarzucona na rzecz domów murowanych. Domy z drewna nawet jeśli proste, są piękne. Dzisiaj już niestety nie buduje się na tak wielką skalę domów drewnianych. Podjęcie decyzji o budowie…